Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhằm đóng góp vào dự thảo bộ Luật hình sự (sửa đổi). Bộ luật Hình sự hiện hành được Quốc hội thông qua vào năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung 4 lần.

Sau 14 năm thi hành, BLHS đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập của đất nước, Bộ Luật Hình sự cần thiết phải được tiến hành sửa đổi toàn diện. Dự thảo Bộ Luật Hình sự được đánh giá đưa ra 6 điểm mới, những nội dung sửa đổi góp phần thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tôn trọng và đảm bảo quyền con người, quyền công dân được ghi nhận, thể hiện tinh thần đổi mới quan niệm về tội phạm và hình phạt, nội luật hóa các quy định có liên quan của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…

Hữu Thu