Trong hai ngày 20 và 21-6-2008, tại Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, thành phố Huế, Phiên giao dịch việc làm lần thứ 9 năm 2008 với chủ đề "Việc làm gắn với cơ sở đào tạo" do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức...