Môi trường thiên nhiên ở nhiều nơi bị tàn phá nghiêm trọng, trong khi ô nhiễm đến mức báo động sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.