Do cá độ bóng đá thua, Cần đang nợ 3,5 triệu đồng không có khoản nào trả nhập, Cần đã đột nhập vào nhà Mỹ Linh phá tủ lấy trộm 7 triệu đồng, 35 đôla Mỹ và 34 đô la Singapore