(TNO) Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ thuộc Thành Đoàn TP.HCM đã cho ra mắt ngân hàng và thư viện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên vào hôm 11.12. Độc giả quan tâm có thể xem những đề tài này trên website http://www.lendang.com.vn/, mục Eureka.