Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 64,9 tỷ đồng, cao hơn 21,9 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Ngày 14/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty 36 thuộc Bộ Quốc phòng. Tổng số cổ phần được đưa ra đấu giá là 4,3 triệu cổ phần với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Thu ve cho Nha nuoc gan 65 ty dong tu IPO Tong Cong ty 36 - Anh 1

Ban Đấu giá HNX kiểm phiếu tại phiên đấu giá Tổng Công ty 36. Ảnh: HNX

Theo HNX, phiên đấu giá đã thu hút sự tham gia của 60 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Tổng khối lượng đăng ký mua là hơn 15,7 triệu cổ phần, cao gấp gần 4 lần số cổ phần đưa ra chào bán. Điều đáng nói, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phần đưa ra đấu giá.

Giá đặt mua cao nhất là 17.100 đồng/cổ phần, cao gấp 1,7 lần so với giá khởi điểm.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 3 nhà đầu tư, trong đó có hai nhà đầu tư cá nhân và một nhà đầu tư tổ chức, với giá đấu thành công là 15.102 đồng/cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Tổng Công ty 36 sau cổ phần hóa dự kiến là 430 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 17,2 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ. Người lao động trong Tổng Công ty và nhà đầu tư chiến lược lần lượt được mua 3,3 triệu cổ phần và 18,1 triệu cổ phần.

T.Hương