(NDHMoney) Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 13 của NHNN.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Theo nội dung Công văn số 6799, ngày 24/9/2010: xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 161/TTr-NHNN ngày 14/9/2010 và ý kiến của Ủy ban Giam sát tài chính Quốc gia tại công văn số 161/TTr – UBGSTCQG ngày 17/9/2010 về việc rà soát sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại văn bản nêu trên, tình hình thực tế, lộ trình tăng vốn pháp định của các tổ chức tín dụng và chủ trương của Chính phủ về hạ lãi suất để sửa đổi bổ sung ngay một số nội dung quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010. Trước hết là các nội dung quy định về: tỷ lệ cấp tín dụng, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức tín dụng, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và khoản vay của tổ chức tín dụng khác có thời hạn 3 tháng trở lên… trong nguồn vốn huy động; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, bảo đảm hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ ổn định, an toàn, không để xảy ra ách tắc trong những tháng cuối năm 2010, đầu năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 9 năm 2010. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã trình những sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 13 trình Chính phủ xem xét, theo yêu cầu của văn số 5799, 5801/VPCP - TH về việc truyền đạt một số nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát lại nội dung Thông tư 13. Tại cuộc họp giữa Hiệp hội ngân hàng và các thành viên phía Nam mới đây, Hiệp hội ngân hàng đã thông báo chi tiết hướng sửa đổi thông tư 13 mà Ngân hàng Nhà nước trình lên Chính phủ. Theo đó, khái niệm nguồn vốn huy động thay vì loại tiền gửi không kỳ hạn đưa ra khỏi nguồn vốn huy động như quy định trước kia thì nay các tổ chức tín dụng sẽ được dùng 15% tiền gửi không kỳ hạn bổ sung để cho vay. Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng cũng được tính vào nguồn vốn huy động. Đồng thời các khoản vay của các tổ chức tín dụng có kỳ hạn 3 tháng trở lên cũng được tính là nguồn vốn huy động có thể cho vay. Ngân hàng Nhà nước cũng loại phần bảo lãnh trái phiếu khỏi dư nợ. Quy định tăng hệ số an toàn vốn (CAR) từ 8% lên 9% vẫn giữ nguyên. Ngân hàng thương mại vẫn không được cho vay quá 80% vốn huy động và hệ số rủi ro tối đa với cho vay bất động sản và chứng khoán vẫn giữ ở 250%. Thời hạn áp dụng thông tư 13 vẫn là 1/10. Theo Tuổi Trẻ