Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thông tin phản ánh một số DN bị truy thu thuế NK trứng Artemia 5% (làm thức ăn cho tôm giống).

Thu tuong yeu cau bao cao ve thue nhap khau trung Artemia - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về vấn đề này trước ngày 28/2/2017.

Được biết, trước đó, mặt hàng trứng Artemia thuộc mã số 0511.91.00 có thuế suất thuế NK 5%. Để khuyến khích phát triển ngành nuôi tôm, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016. Theo đó, mặt hàng trứng Artemia (Artemia cysts) dùng làm thức ăn thủy sản được chi tiết tại Chương 98 nhóm 98.43 với mức thuế NK ưu đãi là 3%.

Sau đó, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ xem xét sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng trên cơ sở kiến nghị của các bộ, ngành, Hiệp hội và DN đã gửi đến Bộ Tài chính trong 8 tháng đầu năm 2016. Vì vậy, Chính phủ bãi bỏ Thông tư 98/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, đưa thuế NK mặt hàng Artemia về 0% tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Riêng về kiến nghị của DN không truy thu thuế đối với các lô hàng NK trứng Artemia giai đoạn từ năm 2009 đến hết ngày 31/8/2016 (trước thời điểm Nghị định số 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực), Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định của Luật Quản lý thuế, kiến nghị của DN vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Liên quan đến kiến nghị này, trước đó, Bộ Tài chính đã cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh thành phố thì từ năm 2009-2015, có khoảng hơn 30 DN NK mặt hàng trứng Artemia, trong đó, khoảng hơn 20 DN NK với kim ngạch chiếm 84% tổng số kim ngạch NK mặt hàng này khai báo mã số 0511.91.00 (thuế suất 5%), chưa đến 10 DN NK với lượng kim ngạch chiếm 15% tổng số kim ngạch NK mặt hàng này khai báo vào nhóm 23.09 (thuế suất 0%).

Như vậy, theo Bộ Tài chính, việc cơ quan Hải quan truy thu các DN khai báo mã số chưa đúng là đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công bằng đối với các DN đã NK mặt hàng này.

Hương Dịu