Kỳ họp Quốc hội lần này sẽ chất vấn theo từng nhóm vấn đề chứ không chỉ chất vấn từng bộ trưởng như các kỳ họp trước. Theo đó, các bộ trưởng có liên quan đến các nhóm vấn đề sẽ phải trả lời trước Quốc hội.

Thu tuong va 4 bo truong se tra loi chat van - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn theo các nhóm vấn đề

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu quốc hội (ĐBQH) về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn để chuẩn bị cho phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.

Phiếu xin ý kiến do Tổng Thư ký Quốc hội gửi tới các ĐBQH bao gồm 5 nhóm vấn đề, các đại biểu sẽ chọn ra 4/5 nhóm để tiến hành chất vấn.

Nhóm vấn đề thứ nhất là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả; Giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; Chính sách đột phá phát triển ngành ô tô; Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và bảo đảm an toàn xả lũ thời gian tới...

Nhóm vấn đề thứ hai là tình hình thực hiện Luật Đầu tư công, giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý, kiểm soát đầu tư công, lãng phí trong đầu tư công, trách nhiệm của bộ ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, việc thẩm định cấp phép đầu tư đối với các dự án nước ngoài đầu tư.

Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến giáo dục và đào tạo như: Tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp...

Nhóm vấn đề thứ tư là việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư; Trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường...

Nhóm vấn đề cuối cùng là về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, những nhóm nội dung liên quan đến bộ ngành nào thì bộ trưởng bộ ngành đó sẽ trả lời, các bộ trưởng khác cũng phải trả lời theo vấn đề có liên quan.

Như vậy, lần này sẽ có Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, sau khi các bộ trưởng trả lời chất vấn xong thì Thủ tướng Chính phủ và các Phó thủ tướng cũng sẽ trả lời đối với những vấn đề liên quan.

Quốc hội lần này có điểm mới trong việc đại biểu tranh luận. Theo đó, ngoài việc đăng ký trên màn hình, nếu đại biểu nào muốn tranh luận thì có thể giơ biển để chủ tọa thấy và cho tranh luận. Các đổi mới này giúp cho quá trình chất vấn, tranh luận, phát biểu sẽ làm rõ được các vấn đề đưa ra.

Hoàng Long