Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 và các Hội nghị liên quan tổ chức tại nước Cộng hòa Singapore