Sáng qua (19/6), tại TP Buôn Ma Thuột, làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:“Cần tạo điều kiện tốt hơn cho người dân có đất ổn định cuộc sống lâu dài ở Tây Nguyên”.

Thu tuong: Tao dieu kien song tot hon cho nguoi dan co dat o Tay Nguyen - Anh 1

Thủ tướng tham gia làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Biểu dương hoạt động thiết thực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo “cần tạo điều kiện tốt hơn cho người dân có đất ổn định cuộc sống lâu dài ở Tây Nguyên”.

Theo đó, cần tập trung giải quyết các vấn đề đất đai, nước và rừng để gìn giữ, phục hồi rừng Tây Nguyên. Đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng lãnh đạo các tỉnh trong khu vực phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó chú trọng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, làm giàu từ những thế mạnh của vùng, nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nhất là tại các buôn làng, gắn với thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý vai trò của Ban Chỉ đạo và các tỉnh trong “công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi cho vùng, coi đó là tiền đề quan trọng để phát triển Tây Nguyên”.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã tăng cường kiểm tra, giám sát một số vấn đề lớn như thủy điện, bố trí đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho nhân dân vùng dự án, kiểm tra việc quản lý bảo vệ rừng, kết cấu hạ tầng giao thông Tây Nguyên. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với các bộ, ngành, 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư vào vùng; đã nghiên cứu, đề xuất việc liên kết phát triển vùng.

“Đây là vấn đề khó, hiện nay, các cơ chế, chính sách chưa thể hiện rõ việc phát triển liên kết vùng. Nhưng chúng tôi xác định khó cũng phải làm, nên đã phối hợp với 5 tỉnh Tây Nguyên, với sự ủng hộ của nhiều bộ, ban, ngành, tiến hành lựa chọn các vấn đề để liên kết vùng là du lịch, nông nghiệp và giao thông vận tải”, ông Trần Việt Hùng – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết.

Vì vậy, thời gian tới, Ban Chỉ đạo xác định tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về quỹ phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là phát triển các trục quốc lộ, tỉnh lộ để không chỉ phục vụ dân sinh mà còn đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế của vùng.

Tiếp tục nghiên cứu giải pháp để tăng cường liên kết vùng, phối hợp với các bộ, ngành chức năng tổng kết, đánh giá các cơ chế, chính sách đã ban hành để làm căn cứ, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách mới phù hợp với điều kiện Tây Nguyên; đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về đổi mới, sắp xếp các nông lâm trường quốc doanh, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc bảo vệ, phát triển rừng.

Ngoài ra, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề xuất đưa việc xây dựng các hồ đập nhỏ vào Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nhằm giúp các tỉnh Tây Nguyên có điều kiện tích nước vào mùa mưa, tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Văn Giảng