Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, ngày 24/10.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị phải được coi trọng, trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách.

Cách đây 65 năm, Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam - tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay, được thành lập theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thu tuong: Tang cuong xay dung Quan doi vung manh ve chinh tri - Anh 1

Thủ tướng duyệt đội danh dự và chúc mừng các cán bộ Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Trường ra đời nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng sức mạnh chính trị, tinh thần của bộ đội đảm bảo cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi hoàn toàn.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ chính trị, phục vụ cho yêu cầu xây dựng quân đội và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Giám đốc Học viện Chính trị, Trung tướng Nguyễn Đình Minh cho biết, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Học viện đã tập trung đổi mới mô hình, mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị.

Học viện đã thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động khoa học và đạt được những thành tựu quan trọng không chỉ phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Học viện mà còn góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chi đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lĩnh vực quân sự, chính trị, đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội vê chính trị. Tham gia đóng góp nhiều vấn đề quan trọng vào dự thào các văn kiện đại hội đại biêu toàn quốc của Đảng.

Thu tuong: Tang cuong xay dung Quan doi vung manh ve chinh tri - Anh 2

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, học viên, nhân viên và chiến sĩ Học viện Chính trị

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao Huân chương quân công hạng nhất cho Học viện Chính trị. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, học viên, nhân viên và chiến sĩ Học viện Chính trị đạt được trong những năm qua. Sự ra đời, lớn mạnh của Học viện Chính trị luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, suốt 65 năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng quân sự của Đảng, nắm vững phương hướng, mục tiệu, yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Phải học tập chính trị: quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”, Học viện đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích to lớn trong công tác đào tạo cán bộ chính trị, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thu tuong: Tang cuong xay dung Quan doi vung manh ve chinh tri - Anh 3

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ.

Giai đoạn hiện nay, Học viện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị trong quân đội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, Học viện đã giúp đào tạo cán bộ cho Quân đội các nước bạn Lào, Campuchia, góp phần hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội ta.

Thủ tướng đánh giá, sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Chính trị luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng được truyền thống quý báu: “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

Thu tuong: Tang cuong xay dung Quan doi vung manh ve chinh tri - Anh 4

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện Chính trị

Để thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta chủ trương tập trung xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Trong đó, yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị càng phải được coi trọng, trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Việc xây dựng Quân đội về chính trị trước hết phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đổi, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội, Thủ tướng chỉ đạo Học viện Chính trị trong công tác đào tạo, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong trong tình hình mới.

Trong đó cần tăng cường xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội, phát huy vai trò và hiệu quả của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết sổ 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung những công trình trọng điểm có tầm ảnh hưởng lớn, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong quân đội và trong xã hội, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Thu tuong: Tang cuong xay dung Quan doi vung manh ve chinh tri - Anh 5

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Học viện.

Học viện cũng cần tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao.

Mỗi đồng chí học viên phải là người cán bộ chính trị tiêu biểu ở các đơn vị quân đội; gắn đào tạo với tự đào tạo để không ngừng hoàn thiện về phẩm chất và năng lực của người chính ủy trung đoàn, sư đoàn, cán bộ nghiên cứu, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự, trở thành những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực tư duy khoa học và tổ chức hoạt động thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao khi ra trường../.

Vũ Dũng/VOV