Thủ tướng vừa yêu cầu khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan chuyên môn của TP Hà Nội (mới) để các cơ quan này từ ngày 1/8/2008 bắt tay vào thực hiện được ngay chức năng, nhiệm vụ được giao.