Sáng 20/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: Chinh phu luon de cao phuong cham loi noi di doi voi hanh dong - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước QH sáng 20/10. Ảnh: Viết Thành

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, Báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được như Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 3,14%, cả năm ước tăng khoảng 4%. Việc điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường đối với dịch vụ giáo dục, y tế được chuẩn bị kỹ và điều hành phù hợp, không gây ảnh hưởng lớn đến mặt bằng giá.

Nợ xấu tiếp tục được xử lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống. Tín dụng đối với nền kinh tế đến nay tăng 11,24%. Một số tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay khoảng 0,5-1,5%. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ, thị trường vàng ổn định; dự trữ ngoại hối đạt trên 40 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Chính phủ luôn đề cao phương châm lời nói đi đôi với hành động trong tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tái cơ cấu kinh tế đạt được một số kết quả bước đầu. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên. Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội..

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: Chinh phu luon de cao phuong cham loi noi di doi voi hanh dong - Anh 2

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 2 QH khóa XIV

Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như: tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ (5,93% so với 6,5%), dự báo tăng trưởng GDP cả năm thấp hơn kế hoạch đề ra (6,7%); tái cơ cấu nhiều ngành, lĩnh vực còn chậm; đời sống người dân còn khó khăn; mất an toàn thực phẩm xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc xã hội; kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính và trong xã hội còn chưa nghiêm; đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức...

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ cũng nêu về kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính và trong xã hội còn chưa nghiêm. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm. Phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương thiếu chặt chẽ. Một số quy định pháp luật còn sai sót, chưa bảo đảm tính khả thi. Tổ chức thực hiện và thi hành chính sách, pháp luật còn nhiều yếu kém, bất cập. Việc xây dựng Chính phủ điện tử chậm; ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước chưa thật sự mạnh mẽ. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội hiệu quả chưa cao. Tình trạng tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng.

Vì vậy, trong những phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2017 được nêu ra, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương. Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không để nợ đọng. Tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chỉ đạo của cơ quan hành chính cấp trên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan nhà nước và trong toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: Chinh phu luon de cao phuong cham loi noi di doi voi hanh dong - Anh 3

Cử tri phản ánh "cát tặc", "lâm tặc" công khai là địa chỉ của "lợi ích nhóm"

(HNMO)- Sáng 20/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 QH khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới QH.

Bảo Hân