Sáng 10-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2014 và thống nhất trọng tâm phối hợp công tác trong năm 2015, cũng như giải quyết các kiến nghị của người lao động và các cấp công đoàn trong cả nước với Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc

với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo Hiến pháp, luật pháp, những kết quả đạt được trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014, đã góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước; đánh giá sự phối hợp này là chặt chẽ hơn, tốt hơn và đã trở thành nề nếp; qua sự phối hợp hai bên đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao của mình. Nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2011-2015), năm có nhiều ngày lễ lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra, trước hết là phối hợp trong thực hiện, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực về thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người lao động, gắn với đó là các phong trào thi đua bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phối hợp để chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động, trong đó có các vấn đề sát sườn liên quan người lao động như nhà ở, điều kiện sống, vấn đề tiền lương. "Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải phối hợp tốt với chính quyền giải quyết tình trạng nợ đọng tiền lương của người lao động, nợ bảo hiểm của người lao động..; những quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động phải được bảo vệ tốt hơn…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng đã xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010 về thanh tra nhân dân; rà soát, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; xem xét, ban hành Quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo tự tạo việc làm có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước; hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm của tổ chức công đoàn…

N.Khánh- T. Minh