“Chính phủ sẽ xử lý quyết liệt tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Loại bỏ cán bộ hư hỏng thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Sáng 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về những nội dung thuộc trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ, liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong 2 ngày làm việc vừa qua. Sau báo cáo giải trình của Thủ tướng Chính phủ, đã có 27 ĐBQH đăng ký chất vấn Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn. Ảnh:VGP

ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) đặt câu hỏi: Cử tri quan tâm lo lắng tình trạng kỷ luật kỷ cương không nghiêm trong đầu tư công, trong công tác cán bộ, trong nợ công... Bên cạnh đó là một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất, vòi vĩnh, tiêu cực.

Theo số liệu báo cáo của bộ Nội vụ, trong 2015, 75% công chức, 82% viên chức trên tổng số công chức vi phạm có hành vi tham ô, tham nhũng cờ bạc. Xin Thủ tướng cho biết Chính phủ có quyết tâm xử lý vấn đề này. Giải pháp cho vấn đề này?”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ sẽ xử lý quyết liệt tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu gây khó cho người dân, doanh nghiệp. Loại bỏ các cán bộ hư hỏng thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy. Đây là việc làm rất cấp bách. Tôi đã ký một chỉ thị mới nhất về kỷ luật, kỷ cương cán bộ trong toàn Bộ máy. Giáo dục đạo đức cán bộ, đi kèm xử lý nghiêm khắc cán bộ vi phạm. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 4 của TƯ đi liền với công khai minh bạch, kiểm soát quyền lực.

Đồng thời, chúng ta có cơ chế quản lý hạn chế thấp nhất việc xin - cho. Cải cách tiền lương đi liền với tinh giản biên chế là cần thiết. Đặc biệt, vấn đề chống thoái hóa biến chất cán bộ, làm liên tục để đáp ứng yêu cầu.

ĐB Nguyễn Phi Thường (đoàn Hà Nội): Báo cáo Chính phủ cũng thừa nhận việc sử dụng tài sản công sử dụng kém hiệu quả. Chính phủ có giải pháp gì thực hiện chủ trương này? Câu hỏi thứ hai là Chính phủ đã có báo cáo về 5 dự án thua lỗ. Xin Thủ tướng cho biết quan điểm xử lý với các dự án này?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việc sử dụng tài sản công còn nhiều lãng phí. Chính phủ đã có chỉ đạo về vấn đề này. Có nhiều giải pháp phải làm, trong đó cơ quan nào để lãng phí tài sản công, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Thời gian tới, phải quyết liệt để vấn đề sử dụng tài sản công hiệu quả trong thời gian tới.

Các dự án thua lỗ Chính phủ đã báo cáo QH. Tinh thần là chúng ta không lấy tiền thuế của người dân để bù lỗ cho các dự án này. Việc cắt lỗ, xử lý nhanh, thậm chí cho phá sản các doanh nghiệp không để là gánh nặng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, với từng dự án, Chính phủ sẽ xem xét xử lý hiệu quả nhất. Khi xử lý, Chính phủ sẽ có báo cáo QH.

ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau): Sau 7 tháng hoạt động, qua 2 ngày trả lời chất vấn, Thủ tướng có đánh giá gì về phẩm chất, hoạt động, năng lực của các thành viên Chính phủ?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Qua chất vấn, các thành viên Chính phủ hướng tới việc phục vụ nhân dân. 27 thành viên Chính phủ là một tập thể đoàn kết, thống nhất. Tuy 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng đều chung một bàn tay. Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ đương nhiệm quyết tâm xây dựng một Chính phủ đoàn kết, thống nhất, hoạt động công khai, minh bạch, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển,... để thực hiện tốt nhất các mục tiêu được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đỗ Thơm