Ngày 25/6, Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki tiếp tục gia hạn thêm một tuần cho các chiến binh Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Maysan miền Nam phải ra đầu hàng.