Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép điều chỉnh giá một số loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng có biến động giá ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.