Vào hồi 20h tối 22/2, một nghi lễ xuất kho sản phẩm xăng dầu thương mại Việt Nam đã được tiến hành. Từ kho chứa sản phẩm của nhà máy, chuyến hàng đầu tiên được xuất tại Trạm xuất sản phẩm bằng xe bồn, trong mặt bằng khu Bể chứa sản phẩm của NMLD Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xăng dầu sẽ được rót vào xe bồn và chuyển thẳng tới các đơn vị phân phối cho người tiều dùng.