Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm phát triển ở tỉnh Pursat, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi người dân nước này tích cực tham gia cuộc tổng tuyển cử để góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của chế độ dân chủ tại Campuchia.