Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ trích dự thảo luật do đảng đối lập Sam Rainsy (SRP) đệ trình nhằm hạn chế thủ tướng chỉ được đảm nhiệm cương vị này một nhiệm kỳ.