Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định những lời vu cáo của Sam Rainsy nói rằng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) dùng tiền bạc để mua chuộc thành viên Sam Rainsy (SRP) là sai sự thật.