SGTT.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh, vụ trưởng vụ Chính sách thương mại đa biên (bộ Công thương), giữ chức thứ trưởng bộ Công thương; bổ nhiệm ông Trần Việt Thanh, chánh văn phòng bộ Khoa học và công nghệ, giữ chức thứ trưởng bộ Khoa học và công nghệ.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn ông Hoàng Ngọc Đường, phó Bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 – 2011.