(VnMedia) - Hôm qua, Thủ tướng Gordon Brown đã nhấn mạnh mối quan hệ ngoại giao "quan trọng nhất" của Anh là với Mỹ. Ông đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại của Anh kể từ khi ông lên nhậm chức.