Thủ tục hủy hóa đơn Do doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng vẫn còn một số hóa đơn chưa sử dụng hết thì thủ tục, hồ sơ để hủy bỏ hóa đơn cũ và xin cấp hóa đơn mới thực hiện ra sao? (Phạm Quang Tùng, 115 Lê Duẩn, Hà Nội.)

ưng vẫn còn một số hóa đơn chưa sử dụng hết thì thủ tục, hồ sơ để hủy bỏ hóa đơn cũ và xin cấp hóa đơn mới thực hiện ra sao? (Phạm Quang Tùng, 115 Lê Duẩn, Hà Nội.) Trả lời: Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh, có hóa đơn chưa sử dụng hết phải hủy hóa đơn, thì phải lập biên bản hủy hóa đơn có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp (trường hợp không phải là giám đốc doanh nghiệp thì người ký trên biên bản phải có giấy ủy quyền có đóng dấu và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp) và đại diện cơ quan thuế. Đối với việc xin cấp mới hóa đơn (mua hóa đơn lần đầu), hồ sơ thủ tục gồm có: - Đơn xin mua hóa đơn (theo mẫu). - Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hóa đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được giới thiệu đến mua hóa đơn. - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản photo có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh).