(VietNamNet) - Tham gia BHXH ở công ty cũ sau đó chuyển qua công ty mới, tôi vẫn tiếp tục đóng BHXH ở công ty mới từ 5/2009 đến tháng 07/2009. Đến tháng 08/2009, tôi nghỉ việc và sinh con vào tháng 12/2009. Để hưởng chế độ thai sản, tôi cần làm những thủ tục gì và nộp ở đâu?