Xử Nữ hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay với một người bạn hoặc người thân. Nhân Mã đang thực hiện một kế hoạch có tính chất mạo hiểm.

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 1

Bạch Dương (21/03 - 20/04)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 2

Kim Ngưu (21/04 - 20/05)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 3

Song Tử (21/05 - 20/06)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 4

Cự Giải (21/06 - 22/07)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 5

Sư Tử (23/07 - 22/08)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 6

Xử Nữ (23/08 - 22/09)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 7

Thiên Bình (23/09 - 22/10)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 8

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 9

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 10

Ma Kết (22/12 - 19/01)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 11

Bảo Bình (20/01-18/02)

Thu tu cua ban (11/3): Co phai Song Tu dang ap u mot ke hoach kinh doanh? - Anh 12

Song Ngư (19/02 - 20/03).