Bộ Tài chính vừa có bước đi mạnh mẽ mới trong công cuộc cải cách khoán xe công khi ra chỉ đạo các đơn vị rà soát số lượng xe, lái xe và cắt giảm dần số lượng lái xe hoặc điều chuyển phục vụ mục đích khác.

Thu truong xai taxi, Bo Tai chinh 'lenh' cat giam lai xe rieng - Anh 1

Theo một quan chức của Bộ Tài chính, Bộ đã có văn bản nội bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc gồm Văn phòng Bộ Tài chính tại Hà Nội, Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại TP HCM, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Các cục thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc thực hiện Quyết định 1997/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô chức danh.

Theo đó, về số xe chức danh, trước mắt các cơ quan trên phải rà soát ngay số lượng xe, lái xe chung và lái xe phục vụ chức danh (lái xe riêng của các Thứ trưởng, lãnh đạo Cục ở Bộ Tài Chính), báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 10.10.2016.

Căn cứ vào đó, Bộ Tài chính sẽ đưa phương án để giải quyết vấn đề lái xe theo nguyên tắc: cắt giảm dần số lượng lái xe hiện có; sắp xếp, điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, điều chuyển dần lái xe phục vụ chức danh riêng (đã được khoán tiền, nhưng không sử dụng xe của Bộ) sang phục vụ lái xe công tác chung các cơ quan Bộ hoặc bố trí làm công việc khác phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan trực thuộc Bộ bắt buộc phải kê khai rõ tên tuổi lái xe, ngày tháng năm sinh, biển số xe đăng ký và nhân sự đó làm việc theo biên chế hay Hợp đồng 68 (nhân viên hợp đồng lái xe)... để có những phương án điều chỉnh và bố trí thích hợp.

Theo quyết định 1997/QĐ-BTC về Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, từ ngày 3.10, các lãnh đạo bộ Tài chính gồm 6 vị Thứ trưởng và 5 Tổng cục trưởng đã bắt đầu đi làm bằng xe riêng hoặc taxi và nhận kinh phí khoán với mức từ 3,96 triệu đồng đến mức cao nhất là 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Việc thay đổi thói quen di chuyển này nhận được sự hưởng ứng của các lãnh đạo Bộ Tài chính và sự quan tâm của dư luận cũng như lãnh đạo các bộ khác. Được biết, nếu mô hình khoán này thực sự hiệu quả, nhiều bộ ban ngành khác sẽ áp dụng theo.

Khánh Hòa