Ngày 25/11, tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và huyện Lệ Thủy về tình hình triển khai 02 Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang và thị trấn Hoàn Lão (huyện Lệ Thủy) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Thu truong Phan Thi My Linh lam viec voi UBND tinh Quang Binh - Anh 1

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì hội nghị.

Thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Kiến Giang nằm trong Danh mục nâng loại đô thị loại IV trong giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Những năm gần đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng cho các đô thị.

Sau khi rà soát thực trạng phát triển, thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Kiến Giang đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lập các Đề án nâng cấp đô thị và được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua. Trong đó, thị trấn Hoàn Lão mở rộng bao gồm 01 thị trấn Hoàn Lão và 15 xã phụ cận; Thị trấn Kiến Giang mở rộng gồm 01 thị trấn Kiến Giang và 11 xã phụ cận .

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cao thành công của Quảng Bình trong triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp các đô thị trong địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch và chương trình đề ra.

Thứ trưởng đề nghị bên tư vấn, lãnh đạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình rà soát lại tất cả các nội dung mà Bộ Xây dựng đã hướng dẫn. Cụ thể, rà soát kỹ ranh giới của 02 thị trấn Hoàn Lão và Kiến Giang; làm rõ sức hút đô thị, quy mô dân số…

Trong đó, các tiêu chí đánh giá sẽ được chấm điểm dựa trên cơ sở đề án đề xuất các dự án mang tính động lực, là tiền đề xây dựng 02 thị trấn Kiến Giang và Hoàn Lão trong tương lai. Các đơn vị liên quan trong Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với tư vấn, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để sớm giải quyết những nội dung theo yêu cầu đặt ra…

Linh Đan