Ngày 16-4, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh với ông Hà Đức Toại, đồng thời bầu ông Trương Chí Trung (Thứ trưởng Bộ Tài chính).