Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Vũ Văn Tám cho biết: Để phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh ngước mắm hiện nay, đồng thời đảm bảo thông tin rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và tạo điều kiện để các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý, Bộ NNPTNT sẽ tổ chức nghiên cứu, rà soát toàn diện tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003).

Thu truong Bo NNPTNT Vu Van Tam: Ra soat cac quy dinh quan ly nuoc mam, nuoc cham - Anh 1

Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh:

- Bộ NNPTNT sẽ thành lập Tổ công tác bao gồm các chuyên gia về nước mắm, đại diện các hội, hiệp hội nước mắm, VASEP và các cơ quan quản lý có liên quan để nghiên cứu, rà soát các quy định về quản lý nước mắm, nước chấm, trong đó có các tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm rõ khái niệm nước mắm, trong đó có nước mắm truyền thống và nước chấm; quy định rõ hơn về phân loại, ghi nhãn và các nội dung đảm bảo phù hợp, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế CODEX STAN 302-2011 “Standard for fish sauce” và minh bạch. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ để đảm bảo đúng qui trình soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn với tiến độ nhanh nhất có thể.

Đối với những cơ sở không thực hiện quy định trên, sẽ phải áp dụng chế tài xử phạt như thế nào, thưa ông?

- Bộ cũng sẽ cho rà soát và xây dựng hoặc bổ sung các chế tài xử phạt đối với những cơ sở thực hiện việc công bố hợp quy/phù hợp với quy định ATTP và ghi nhãn không đúng tên, loại và thành phần cấu tạo, thành phần dinh dưỡng của nước mắm theo quy định nêu trên khi hậu kiểm. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm các quy định đều bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thưa ông, sau chuyến công tác tại các tỉnh được coi là “thủ phủ nước mắm” 2 ngày qua, ông thấy tình hình sản xuất nước mắm truyền thống đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng chưa? Bộ NNPTNT sẽ có những giải pháp gì để phát triển ngành nước mắm truyền thống .

- Theo phản ánh từ các nhà sản xuất nước mắm tại Phú Quốc, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc nhanh chóng của các bộ ngành liên quan mà nước mắm truyền thống đã được xác minh không chứa arsen vô cơ (thạch tín) ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhờ vậy mà việc sản xuất kinh doanh đang bình thường trở lại, các chủ cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống rất phấn khởi, tuy nhiên vẫn còn đối mặt với các khó khăn, thách thức như nguồn lợi cá cơm, nguyên liệu làm nước mắm truyền thống tại Phú Quốc suy giảm; chưa có quy định cụ thể về tên gọi, phân loại, ghi nhãn... để giúp người tiêu dùng phân biệt nước mắm truyền thống với các loại nước mắm khác; hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho nước mắm truyền thống còn hạn chế... Bộ NNPTNT sẽ triển khai hoàn thiện hệ thống quy định, tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh nước mắm truyền thống cũng như hỗ trợ cho địa phương và hiệp hội nước mắm truyền thống xây dựng thương hiệu, quảng bá xúc tiến thương mại, gắn sản xuất kinh doanh mước mắm truyền thống với du lịch tại làng nghề, bảo tàng nước mắm phú quốc...

Mặt khác, bộ sẽ chỉ đạo và hỗ trợ địa phương điều tra nguồn lợi cá cơm và triển khai các giải pháp bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi cá cơm tại vùng biển Kiên Giang.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Khánh Vũ