Ngày 15/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Michelle Bachelet, Chủ tịch nhóm cố vấn cấp cao sáng kiến sàn an sinh xã hội của Liên hợp quốc

Trong trao đổi, Thứ trưởng khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên hợp quốc ngày càng đi vào thực chất và chiều sâu, điển hình là việc cùng phối hợp triển khai thí điểm Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị bà Bachelet, trên cương vị là Chủ tịch Nhóm Cố vấn Sáng kiến Sàn an sinh xã hội, đồng thời là Phó Tổng Thư ký, Giám đốc chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Tăng quyền năng cho phụ nữ, quan tâm hỗ trợ Việt Nam trên những lĩnh vực này./. (TTXVN/Vietnam+)