(ANTĐ) - Sáng 30-6, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng Bộ Công an, đã về kiểm tra tình hình công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của CATP Hà Nội.