(PL)- Ngày 25-8, ông Trần Văn Sang - Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Bình Phước cho biết: Cùng ngày, lãnh đạo công ty điện lực tỉnh đã đến Chi nhánh Điện lực Bù Đăng thông báo quyết định cách chức đối với ông Nguyễn Văn Ngọc - giám đốc và ông Nguyễn Diệp - phó giám đốc Điện lực Bù Đăng.

Đồng thời ông Ngọc, ông Diệp còn bị đình chỉ chức vụ bí thư, phó bí thư chi bộ Điện lực Bù Đăng. “Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh , chúng tôi đã lập đoàn thanh tra. Căn cứ vào mức độ sai phạm, Công ty Điện lực tỉnh Bình Phước đã báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Nam để xin ý kiến xử lý kỷ luật các cán bộ sai phạm. Ngoài việc bị kỷ luật, hai ông Ngọc, Diệp cùng các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm khắc phục toàn bộ hậu quả do mình gây ra đối với khách hàng trên huyện Bù Đăng. Chúng tôi đã yêu cầu Điện lực Bù Đăng tiếp tục phối hợp với Công ty Đạt Hòa khắc phục những sai phạm, quyết toán với các hộ dân còn lại” - ông Sang cho biết.

Ông Sang cũng thông tin việc để nhân viên điện lực đi làm dịch vụ cho công ty tư nhân là việc làm vi phạm nghiêm trọng.

Như chúng tôi đã thông tin, Điện lực Bù Đăng đã thu hộ Công ty Cao Đạt tiền đấu nối điện cho dân xã Bình Minh, Bom Bo cao gấp 10-20 lần giá thực tế… Sau khi báo phản ánh, hai đơn vị đã vào làm việc với 14 hộ dân (trong số 46 hộ dân) và trả lại hơn 53 triệu đồng đã thu gần hai năm trước. Hiện hàng trăm hộ dân khác vẫn chưa được trả lại tiền.

NGUYỄN ĐỨC