TT (TP.HCM) - UBND TP.HCM vừa có chủ trương tạm ngưng xem xét, giải quyết các yêu cầu có liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh qui hoạch chi tiết đối với các dự án nằm trong phạm vi năm phường (phần nằm ngoài phạm vi ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm) thuộc Q.2, gồm: An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh, Bình Khánh và Bình An.