Theo thông tư Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động (LĐ) vừa được Bộ LĐ-TB-XH ban hành, từ tháng 9.2009 tất cả những người từ đủ 10 tuổi trở lên, đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại các hộ gia đình đóng trên địa bàn trong phạm vi cả nước... sẽ là đối tượng thu thập thông tin về cung LĐ.

Các đối tượng thu thập thông tin về cầu LĐ là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng LĐ thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành trong cả nước... Thái Sơn