Mỗi hình đều có quy luật logic khác nhau, theo bạn hình nào sẽ phù hợp?

Thu tai IQ: Dien hinh con thieu vao cho trong - Anh 1

Thu tai IQ: Dien hinh con thieu vao cho trong - Anh 2

Thu tai IQ: Dien hinh con thieu vao cho trong - Anh 3

Thu tai IQ: Dien hinh con thieu vao cho trong - Anh 4

Thu tai IQ: Dien hinh con thieu vao cho trong - Anh 5

Ốc Sên