Sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, các thành viên Hiệp hội Thẻ Việt Nam đã thống nhất áp dụng mức phí chuyển khoản nội mạng đối với mỗi giao dịch ATM là 3.000 đồng (chưa tính 10% thuế giá trị gia tăng). Theo Hội thẻ Việt Nam, sở dĩ phải thu phí là vì ngân hàng kinh doanh thẻ nào cũng than lỗ. Trong khi đó, chi phí cho máy ATM ngày càng thêm tốn kém. Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại Hà Nội nhẩm tính, chi phí đầu tư một buồng ATM là 400 - 500 triệu đồng gồm tiền mua máy (300- 400 triệu đồng), thuê địa điểm (4-5 triệu), điện, bảo vệ, vệ sinh (trên dưới 2 triệu đồng). Nếu tính thời gian khấu hao là 5 năm, mỗi năm cũng mất khoảng 100 triệu đồng.