Một công ty nhà nước đi thu nợ bằng cách huy động đông người đến nhà kho trong rẫy bốc đi hàng tấn cà phê mà không có mặt chủ rẫy. Chủ rẫy đã làm đơn tố cáo đây là "hành vi cướp tài sản".