Với mức bình quân hơn 16,4 triệu đồng/tháng, thu nhập nhân viên Vietcombank năm 2012 giảm 6 triệu đồng so với 2011.

Theo báo cáo tài chính của Vietcombank, tính đến hết năm 2012, nhà băng này tuyển mới 1.070 nhân viên so với mức 12.181 người vào cuối 2011. Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên ngân hàng này năm 2012 là 16,4 triệu đồng/tháng.

So với mức thu nhập bình quân 22,4 triệu đồng/tháng năm 2011, mức này đang thấp hơn 6 triệu đồng. Năm 2012, quỹ lương và phụ cấp của Vietcombank giảm so với cùng kỳ 2011, ở trên 2.614 tỷ đồng (năm 2011 là hơn 2.670 tỷ đồng). Tính đến thời điểm này, nhiều khả năng, sẽ có ngân hàng “soán ngôi vương” của Vietcombank về thu nhập bình quân cho nhân viên.

Năm 2012, tổng lợi nhuận trước thuế của Vietcombank, theo số liệu báo cáo tài chính riêng là hơn 5.544 tỷ đồng, riêng quý IV là 1.322 tỷ đồng. So với mức trên 5.937 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế năm 2011 đã kiếm toán, mức này thấp hơn khoảng 400 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế năm nay đạt trên 4.269 tỷ đồng, thấp hơn gần 300 tỷ so với 2011.

Đến nay, Vietcombank cũng là một trong những ngân hàng sở hữu chéo nhiều nhất. Tại cuối 2012, ngân hàng này nắm giữ cổ phần tại một số tổ chức tín dụng khác như Eximbank (8,19%), Sài Gòn Công Thương (4,3%), MB (9,79%), OCB (5,06%)… và đầu tư vào nhiều công ty thuộc các lĩnh vực khác như bảo hiểm, xây dựng, bưu chính viễn thông, bất động sản…

Chưa có thông tin chính thức về thưởng Tết của Vietcombank, song theo Tổng giám đốc Nguyễn Phước Thanh, nhiều khả năng năm nay, ngân hàng sẽ thưởng nhân viên 2 tháng lương. So với các năm trước, mức này thấp hơn.

Lan Anh

Theo Infonet