Đó là mô hình trang trại chăn nuôi gà khép kín đạt hiệu quả kinh tế cao của anh chị Quý - Xuân ở thôn Vĩnh An -Song Mai - TP Bắc Giang...

(Nội dung chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 80 ra ngày 22/4/2010)