Tôi viết bức thư ngỏ này đăng báo, hy vọng người bạn nào đó từng yêu thơ anh Duật, từng có ý định xuất bản trường ca "Những vùng rừng không dân" của nhà thơ Phạm Tiến Duật, đọc được bức thư ngỏ này và liên hệ với tôi, để gia đình có thể nhận lại bản thảo, để bạn đọc sau này có thể sẽ được đọc toàn bộ tác phẩm này của anh Duật...