Tại Đức đã bắt đầu thử nghiệm 1 hệ thống cho phép người cao tuổi sống chung với các thiết bị công nghệ, giúp họ duy trì sức khỏe và nhanh chóng xử lý với các nguy cơ xảy ra.

Thu nghiem ap dung cong nghe vao doi song nguoi cao tuoi - Anh 1

Không thể phủ nhận những tiện ích của công nghệ trong đời sống hiện nay nó đã và đang giúp nâng cao đời sống. Các nghiên cứu đã cho thấy, công nghệ tự động đang trở nên hữu ích đối với việc chăm sóc người cao tuổi.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe, những thiết bị công nghệ đang ngày càng thân thiện và trở thành những người bạn của người cao tuổi.