"Minh cũng đâu còn quá trẻ để mà tung tăng nữa, một vài năm nữa cũng phải ổn định gia đình thôi, ...