Hai người đàn ông đang trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông có vẻ bồn chồn.