Sáng 21-11, Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH đã tổ chức tập huấn về Hướng dẫn xây dựng chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo dự thảo, đối với cơ sở dạy nghề có đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy thì khoản chi này là tiền lương phải trả và các khoản đóng góp theo quy định cho giáo viên trực tiếp giảng dạy theo thời gian đào tạo cụ thể của lớp học, khóa học. Phần giảng viên đi thuê, thù lao được tính căn cứ hợp đồng hai bên nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu là 25.000 đồng/giờ đối với người dạy nghề là cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao. Đối với người dạy nghề là tiến sỹ khoa học, tiến sỹ trong lĩnh vực nông nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên, mức tối thiểu là 300.000 đồng/buổi.

Khanh Lê