Không trang bị camera kép, độ phân giải giảm tuy nhiên việc trang bị cảm biến mới giúp Mi MIX 2 chụp tốt hơn nhiều so với Mi MIX thế hệ đầu. 

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 1

Xiaomi Mi Mix 2 trang bị camera sau độ phân giải 12MP giảm so với 16MP trên MIX tuy nhiên khẩu độ lớn hơn f/1.8, kích thước điểm ảnh lớn 1,25um pixel. Kết hợp chống rung quang học 4 trục Mi MIX 2 có khả thể chụp tốt ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Thử nghiệm nhanh, ảnh có độ chi tiết, sắc nét hơn, màu sắc trung thực không quá nịnh mắt, độ sáng cao hơn so với thế hệ đầu.

Một số ảnh chụp bằng Mi MIX 2 (ảnh đã resize):

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 2

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 3

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 4

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 5

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 6

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 7

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 8

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 9

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 10

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 11

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 12

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 13

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 14

Thu kha nang 'ban pha' cua Xiaomi Mi MIX 2 - Anh 15

Gia Phong