Theo thông tin từ Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia Thái Nguyên, tính đến nay, đã có trên 1 triệu lượt khách du lịch đến Thái Nguyên theo chương trình của Năm du lịch về nguồn, đạt 118,5% kế hoạch. Trong đó khách quốc tế có 25.230 lượt, tăng gấp đôi năm trước.