Từ đầu năm đến nay, Thanh tra TP Uông Bí tiến hành 5 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã kết thúc 2 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 1 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và chủ tịch UBND một số xã, phường trên địa bàn.

Qua thanh tra, đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định thu hồi gần 199 triệu đồng sai phạm. Căn cứ kết quả thanh tra, UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Thanh tra TP cũng tiếp tục đôn đốc các đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm túc các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, Kiểm toán Nhà nước. Đến nay, đã đôn đốc thu hồi được hơn 130 triệu đồng, đạt 65,77%.

Cùng kỳ, UBND TP đã tiếp 437 lượt công dân với 280 vụ việc; nhận 389 đơn, có 347 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong đó, có 14 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đến nay, đã thụ lý và giải quyết 14 đơn khiếu nại, ban hành 9 quyết định giải quyết, 5 vụ việc còn lại đang tiếp tục giải quyết.

Trọng Tài