Sở GT-VT Hà Nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định" đối với 4 xe có biển kiểm soát 29S-5583 (thuộc Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội quản lý) và 29B-076.25, 29B-020.81, 30X-1636 (thuộc Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh quản lý).

Thu hoi phu hieu cua 6 xe o to khach - Anh 1

Đồng thời thu hồi phù hiệu "Xe hợp đồng" đối với 2 xe có biển kiểm soát 29U-0501 và 29B-012.63 của một số hộ kinh doanh cá thể. Thời gian thu hồi phù hiệu trong 1 tháng. Các trường hợp nói trên bị xử lý căn cứ trên kết quả trích xuất dữ liệu giám sát hành trình cho thấy đã thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ và không thực hiện đúng theo phương án kinh doanh vận tải đã được cơ quan quản lý chấp thuận.

Cũng theo yêu cầu của Sở GT-VT Hà Nội, các đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể có xe vi phạm phải nộp phù hiệu và tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh hoạt động vận tải của đơn vị; có hình thức xử lý lái xe vi phạm, báo cáo bằng văn bản về Sở trước ngày 6-10.

Lương Ninh Giang